prowadzenie księgowości PIASECZNO

Biuro rachunkowe Piaseczno

Biuro Rachunkowe Barbara Kornasiewicz w Piasecznie to licencjonowane biuro rachunkowe obsługujące od 1992 r. w sposób kompleksowy małe i średnie firmy oraz inne przedsiębiorstwa w zakresie księgowości, podatków, kadr i płac oraz reprezentujące je przed organami podatkowymi.

Posiadam certyfikat Ministerstwa Finansów oraz uprawnienia biegłego rewidenta ,które wraz z nabytym wieloletnim doświadczeniem pozwalają na realizację mojej pasji zawodowej związanej z prowadzeniem wszelkiego rodzaju ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych, w warunkach ciągłych zmian przepisów prawa podatkowego i bilansowego.

Działalność Biura Rachunkowego rozpoczęła się w 1992 roku w Piasecznie. Naszą firmę tworzą ludzie, dla których księgowość jest realizacją ambicji zawodowych, a ich wysokie kompetencje pozwalają rozwikłać pozornie najtrudniejsze kwestie rachunkowe. Dodatkowo nasz profesjonalizm potwierdzają wszystkie niezbędne certyfikaty, szkolenia oraz uprawnienia zawodowe.

Specjalizujemy się w obsłudze firm o bardzo różnych profilach działalności gospodarczej i zróżnicowanej formie prawnej (spółki kapitałowe, osobowe, jednoosobowe działalności gospodarcze) oraz fundacji, stowarzyszeń, przedstawicielstw i innych organizacji, od przeszło 20 lat dbając o bilans małych i średnich przedsiębiorstw i ich rozliczenia podatkowe.

OFERUJEMY:

Prowadzenie księgowości

• Sporządzanie planu kont oraz polityki rachunkowości,

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych , ewidencji wynagrodzeń, umów zleceń, o dzieło i ich rozliczenie miesięczne i roczne do ZUS DRA, Urząd Skarbowy Sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, IFT-1) oraz Klienta (PIT-4R, PIT-8AR, CIT-10 Z,

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

• Sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeń, PIT, CIT, VAT, VAT-UE, JPK, GUS, PFRON,

• Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

• Przygotowywanie i badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

• Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, z uwzględnieniem sporządzanych wynagrodzeń, umów zleceń, o dzieło ,ich rozliczenie miesięczne i roczne do ZUS DRA, Urząd Skarbowy,

• Sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11,IFT-1) oraz Klienta (PIT-4R, PIT-8AR, CIT-10 Z,)

• Sporządzanie rozliczeń podatkowych PIT, GUS, PERON miesięcznych i rocznych,

• Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE, JPK,

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia.

Prowadzenie ewidencji zryczałtowanej

• Rozliczenia z tytułu prowadzonej działalności w ramach ryczałtu ewidencjonowanego i najmu, także prywatnego wobec Urzędu Skarbowego PIT-28.

BIURO RACHUNKOWE Biegły Rewident Barbara Kornasiewicz

Ul. Wojska Polskiego 38
05-500 PIASECZNO

22 715 91 00
22 715 91 22

Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: USŁUGI
Branże: FINANSE
Podział branżowy: Księgowość, podatki
Miejscowość: PIASECZNO
Województwo: MAZOWIECKIE
Słowa kluczowe: biuro rachunkowe PIASECZNO, prowadzenie księgowości PIASECZNO, biegły rewident PIASECZNO, zusy PIASECZNO, podatki PIASECZNO, badanie sprawozdań finansowych PIASECZNO